Bemästra invändningar och avslut Del 1

Jenny Hultman Ej slutförd
Utbildningsmodulen “Bemästra invändningar och avslut” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Utbildningen syftar till öka kunskapen kring olika avslutningsmetoder och invändningar som kan uppstå under möten. Modulen ger information om hur du på ett professionellt sätt i ditt uppdrag kan bemöta, förstå och hantera invändningar för att skapa trygga och långsiktiga samarbeten.

Delmoment

  • Introduktion
  • Utbildningsfilm
  • Övningsuppgift
  • Diskussionsuppgift
  • Avslutning

Bemästra invändningar och avslut - Del 1

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Sälj. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: Utbildningsmodulen “Bemästra invändningar och avslut” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Utbildningen “Bemästra invändningar och avslut” syftar till öka kunskapen kring olika avslutningsmetoder och invändningar som kan uppstå under möten. Modulen ger information om hur du på ett professionellt sätt i ditt uppdrag kan bemöta, förstå och hantera invändningar för att skapa trygga och långsiktiga samarbeten.

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, kunskap och strategier kring hanteringen av invändningar och avslutsmetoder. Målet är att skapa ökade förutsättningar för långsiktiga samarbeten med ett huvudfokus kring kompetensmatchning.

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

 

Utbildningsfilm – Bemästra invändningar och avslut Del 1

Den första delen är inriktad på vad det konkret innebär att “gå på avslut” och kommer olika avslutsmetoder beroende på situation och din stil och personlighet som säljare. Tidsåtgång – 23 minuter

 

Övningsuppgift – Dina metoder för avslut

Arbeta med att utveckla din verktygslåda kopplat till avslutningsmetoder baserat efter din roll. Avsätt tid eller kombinera övningen med det dagliga arbetet.

 

Diskussionsuppgift – Hämta accept och ta nästa steg framåt

Avsätt tid med en kollega eller arbetsgruppen för att diskutera hur man internt jobbar med att “gå på avslut” och be om affären kopplat mot kunder, deltagare och internt inom företaget.

 

 

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “Bemästra invändningar och avslut Del 1” 

Lycka till med utbildningen!