Skillpartner utbildningsvideo

Bemästra invändningar och avslut – Del 1

Utbildningsfilm – Bemästra invändningar och avslut Del 1

Den första delen är inriktad på vad det konkret innebär att “gå på avslut” och kommer olika avslutsmetoder beroende på situation och din stil och personlighet som säljare. 

Tidsåtgång – 13 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!