Skillpartner utbildningsvideo

Bemästra invändningar och avslut – Del 2

Utbildningsfilm – Bemästra invändningar och avslut Del 2

Den andra delen är inriktad på konkreta tips och verktyg att använda i den aktiva kontakten och bokningen av mötet. Det interna samarbetet har en viktig roll med sambesök som verktyg. 

Tidsåtgång – 21 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!