En proffesionell intervjufas

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Matchning. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: I denna utbildningsmodul fördjupar vi oss i intervjuprocessen. Vi går igenom hur vi kan föra in ett tankesätt och perspektiv som sätter kund- och kandidatupplevelse i fokus och hur vi kan använda oss av processer som vi själva kontrollerar för att påverka upplevelsen. 

Modulen ger dig information om hur du kan planera och genomföra intervjuer i dina uppdrag så att du på ett professionellt sätt kan stötta arbetsgivare och skapa en rättvis och trevlig upplevelse för deltagaren eller kandidaten. Kopplat till intervjufasen vill vi även mer allmänt belysa vikten av kund- och kandidatnöjdhet i organisationens processer och påbörja en dialog om hur denna del kan utvecklas inom den egna organisationen och arbetsgruppen. 

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, tips och strategier kring hur du med arbetsgivare och kollegor kan planera och genomföra strukturerade intervjuer. Utbildningen en professionell intervjufas syftar även till öka kunskapen och förståelsen om intervjun under rekryteringsprocessen. Målet är att skapa en praktiskt förståelse kring intervjufasen och ge förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera denna del i en rekryteringsprocess utifrån ett perspektiv på kund- och deltagarnöjdhet. 

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

Utbildningsfilm – En professionell intervjufas

Under utbildningsfilmen går vi igenom intervjuprocessens olika delar samt vilka  förutsättningar som behövs för att planera, genomföra och utvärdera denna del i en rekryteringsprocess utifrån ett perspektiv på kund- och deltagarnöjdhet Tidsåtgång – 20 minuter

Övningsuppgift – Kartlägg intervjufasen

Övningen syftar till att få ökad förståelse för hur vi kan stötta arbetsgivare under intervjufasen ur ett kandidat- och kundperspektiv.

Diskussionsuppgift – Kund och kandidatupplevelsen

Avsätt tid med en kollega eller arbetsgruppen för att diskutera hur man tänker kring och arbetar med frågan kandidat- och kundupplevelse i era intervjuprocesser. 

Extramaterial 

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “En professionell intervjufas” 

Lycka till med utbildningen!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!