Kartlägg intervjufasen

Övningsuppgift – En professionell intervjufas

Introduktion:

När vi pratar om intervjufasen i en rekryteringsprocess utgår vi från följande delar:

 • Före intervjun
 • Under intervjun
 • Efter intervjun

Sett till de här tre delarna så finns det möjlighet för dig att dela in och strukturera dina intervjuer för att skapa en intervjufas som upplevs planerad och genomtänkt av både arbetsgivare och deltagare. 

Din roll är att bidra med kunskap och struktur vare sig det är telefonintervjuer, snabbintervjuer eller konventionella intervjuer. Genom att dela in intervjufasen i ett före, under och avslutande skede och ha kunskap om dessa delar kan stötta i dina egna och arbetsgivarens intervjuer för att förbättra förutsättningarna för när kandidater och arbetsgivare möts. Se arbetsgivaren som en kund och deltagarna som potentiella kandidater till uppdraget. Utifrån det skapas en process där kandidaten kommer till sin fulla rätt och där arbetsgivaren får stöd och rätt verktyg att kunna genomföra intervjuer på ett hållbart sätt. 

Syfte och mål: Syftet med övningen är att praktiskt omsätta kunskaperna om hur en intervjuprocess kan struktureras och att implementera lämpliga delar i det dagliga arbetet för att skapa processer som är och upplevs professionella och genomtänkta av både deltagare och arbetsgivare.

Genomförande: Övningen genomförs genom en kartläggning av ett kommande rekryteringsuppdrag där du ska stötta kunden under intervjuskedet. Övningen kan genomföras individuellt eller tillsammans med en kollega. Använd nedanstående punkter för att påbörja en kartläggning av intervjuprocessen enligt delarna före, under och efter. 

Ont om tid? Att göra något är bättre än att göra inget. Om du upplever det svårt att hitta eller att skapa tiden för övningsuppgiften i sin helhet finns en förenklad variant av övningen i slutet av detta kursmaterial.

Din intervjuprocess

Med stöd från teorin och utbildningsvideon i modulen, kommer du nu få reflektera och fundera kring hur du generellt brukar stötta arbetsgivare vid intervjufasen i nuläget och hur du skulle vilja utveckla processen. 

Utifrån perspektivet kund- och kandidatupplevelse, vilka steg kan läggas till, utvecklas eller till och med tas bort.

Utgå ifrån de tre delarna före, under och efter för att kartlägga din process. Få en tydlig bild över din egna struktur och vilka moment som generellt ingår när du stöttar en arbetsgivare under intervjufasen. 


Steg 1: Före intervjun 

Vilka förberedelser genomför du innan intervjuerna ska genomföras?

 • Hur förbereder du kunden?
 • Hur förbereder du kandidaten?
 • Hur involverar du dina kollegor?

   

När du förberett dig inför en kommande intervju, reflektera över följande:

 • Finns det moment som du skulle vilja lägga till?
 • Vad skulle det vara och med vilket syfte?
 • Finns det moment som du skulle vilja utveckla?
 • Vad ser du att det finns en utvecklingspotential kring och varför?
 • Behöver något steg tas bort?

Utifrån perspektivet kund- och kandidatupplevelse, hur påverkas upplevelsen för kunden och kandidaten inför intervjun?

Steg 2: Under intervjun

Gå igenom följande frågor, gärna i samband med genomförandet av en intervjuprocess:

 • Hur genomför du intervjun?
 • Finns det en tydlig struktur?
 • Finns det ett syfte med samtliga delar i intervjun och hur de genomförs?

 

När du genomfört din intervju/dina intervjuer, reflektera över följande:

 • Finns det moment som du skulle vilja lägga till?
 • Vad skulle det vara och med vilket syfte?
 • Finns det moment som du skulle vilja utveckla?
 • Vad ser du att det finns en utvecklingspotential kring och varför?
 • Behöver något steg tas bort?

 

Utifrån perspektivet kund- och kandidatupplevelse, hur påverkas upplevelsen för kunden och kandidaten under intervjun?

Steg 3: Efter intervjun

Gå igenom följande frågor efter att du genomfört en komplett intervjuprocess med både förberedelser och genomförande:

 • Vilka moment genomför du efter en genomförd intervju?
 • Finns det en tydlig rutin?
 • Finns det moment som du skulle vilja lägga till?
 • Vad skulle det vara och med vilket syfte?
 • Finns det moment som du skulle vilja utveckla? Vad ser du att det finns en utvecklingspotential kring och varför?
 • Behöver något steg tas bort?

 

Utifrån perspektivet kund- och kandidatupplevelse, hur påverkas upplevelsen för kunden och kandidaten efter intervjun?

Övningsuppgift i snabbformat:


Del 1 – Intervjuprocessen från start till slut

1. Förbered inför en intervju med deltagare kopplat till ett uppdrag

2. Genomför intervjun

3. Följ upp efter intervjun 


Del 2 – Reflektera

Utifrån perspektivet kund- och kandidatupplevelse:
Hur påverkas upplevelsen för kunden och kandidaten genom intervjuprocessen? Vad fungerar bra och vad vill du utveckla?

 

Lycka till med uppgiften!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!