Skillpartner utbildningsvideo

En proffesionell intervjufas

Under utbildningsfilmen går vi igenom intervjuprocessens olika delar samt vilka  förutsättningar som behövs för att planera, genomföra och utvärdera denna del i en rekryteringsprocess utifrån ett perspektiv på kund- och deltagarnöjdhet. 

Tidsåtgång – 20 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!