Från prospekt till möte - Del 1

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Sälj. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: Utbildningsmodulen “Från prospekt till möte” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Begreppet prospektering syftar till att ta fram och kartlägga potentiella idealkunder. Utbildningen består av två delar med fokus på  prospektering av kundkontakter och hur man på ett personligt anpassat sätt kan ta sig från prospektering-fasen till konkreta bokade möten.

Att sälja inom matchning handlar om att hitta hållbara matchningar och att lyssna till behov, både hos arbetsgivare och arbetssökande. Ett bokat möte är ett viktigt steg på vägen till att ta reda på behoven som du kan hjälpa till att lösa!

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, tips och strategier kring kundbearbetning och hantering av arbetsgivarkontakter. Efter genomförd utbildning har man tagit del av kunskaper kring innebörden av prospektering av möjliga kunder samt hur man kan anpassa sina strategier beroende på olika utgångspunkter.

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

 

Utbildningsfilm – Från prospekt till möte Del 1

Den första delen är inriktad på innebörden av prospektering och hur man kan jobba med att skapa prospekt ur tre olika perspektiv, där alla tre är anpassade för kompetensmatchning. Tidsåtgång – 23 minuter

 

Övningsuppgift – Att skapa prospekt

Arbeta självständigt eller tillsammans med en kollega för att kartlägga intressanta prospekt. Avsätt tid eller kombinera övningen med det dagliga arbetet.

 

Diskussionsuppgift – Samarbete internt

Avsätt tid med en kollega eller arbetsgruppen för att diskutera hur man internt jobbar med att knyta nya kontakter och prospektering utifrån tre perspektiv. 

 

Extramaterial 

Exempel på prospekteringsmall.

 

 

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “Från prospekt till möte” 

Lycka till med utbildningen och ditt prospekterande!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!