Att skapa prospekt

Övningsuppgift – Från prospekt till möte, Del 1

Introduktion: När vi pratar om att kartlägga prospekt och att aktivt prospektera så kan vi jobba utifrån tre olika utgångspunkter. 

Prospektering med utgångspunkt från:

 • Företag
 • Deltagaren
 • Egna varumärket 

Sett till de här tre utgångspunkterna, så syftar prospektering kopplat mot företag och deltagare till att generera resultat i närtid, medan prospektering med utgångspunkt i att bygga det egna varumärket att generera resultat i framtiden.


Syfte och mål: Syftet med övningen är att omsätta kunskaper inom prospektering till att kartlägga aktuella idealkunder för stärka varumärket samt skapa resultat i kompetensmatchning på kort och lång sikt. När övningen är genomförd har du en färdig prospekteringslista med möjliga idealkunder du är redo att kontakta och bygga strategi kring.


Genomförande: Övningen består av tre delar där vardera del görs på egen hand eller tillsammans med en kollega. Genomför övningen med din egen eller kontorets kandidat-  eller deltagarbank som utgångspunkt och med fokus på ditt och företagets varumärke. Tidsåtgången kommer variera beroende på antal prospekt du tar fram, men sätt gärna en tidsgräns för dig själv i framtagandet av prospekten för en naturlig brytpunkt och för att komma vidare till nästa del. Övningen kan sluta med en lista med tre prospekt eller tjugo beroende på hur mycket tid du vill lägga ner.


Ont om tid? Att göra något är bättre än att göra inget. Om du upplever det svårt att hitta eller att skapa tiden för övningsuppgiften i sin helhet finns en förenklad variant av övningen i slutet av detta kursmaterial.

Steg 1: Att Prospektera utifrån Företag

Vilka företag skulle vara en idealkund för dig? Vad använder de för kompetenser och vilka typer av anställningar jobbar dom med? Är det rekryteringar som kommer kunna genera hållbara lösningar för dig och din kandidatbank? Vad gör dom och vilken bransch verkar de i, och finns det regleringar i hur de får rekrytera som vi behöver tänka på? 

 • Välj ut ett antal företag/organisationer 

(Är det utmanande att välja ett företag kan du förslagsvis använda Hitta.se, Bolagsfakta.se eller ta en tur ute i det lokala området för att få inspiration)

Vilken ytterligare information om företaget kan du hitta som kan vara bra att ha med sig i beslutet om de är ett lämpligt prospekt för dig att lägga tid på? Vad sägs om företaget som arbetsgivare generellt? Hur har ekonomin, antalet anställda och företagsutvecklingen sett ut tidigare och hur ser det ut nu? 

 • Läs på om dina utvalda företag

När du fastställt att det är ett företag som kan vara aktuellt som prospekt behöver du utreda vem som är rätt kontaktperson? Vad är det för storlek på företaget och vilken avdelning är du intresserad av? Vilka är företagets nyckelpersoner? 

 • Ta fram nyckelpersoner och kontaktuppgifter

Vem eller vilka är det du bör kontakta? Är det VDn, produktionsansvarig, rekryteringsavdelningen eller kanske växeln för att bli hänvisad?

Vilka blir dina prospekt med utgångspunkt från företag?

Steg 2: Att Prospektera utifrån Deltagaren

När du prospekterar utifrån dina kandidaters och deltagares kompetensprofiler så identifierar du vad du kan erbjuda företagen för kompetens, erfarenhet och kunskap och du avgränsar dig efter det. Du kommer även behöva ta med i beräkningarna vilka intressen och målsättningar dina kandidater och deltagare har.

Din prospektering blir något smalare men du kommer veta att du kan leverera den kompetens dina analyser visar att den potentiella kunden kommer behöva i en påbörjad rekryteringsprocess.

 • Kartlägg din kandidatbank, vilka kompetenser har du inne?

 • Välj ut ett antal företag/organisationer.

 • Läs på om dina utvalda företag, är det ett passande prospekt för dig?

 • Ta fram nyckelpersoner och kontaktuppgifter

Det är viktigt att ha tydliga tidsramar och koll på tidsåtgång och handläggningstider för eventuella praktiker och anställningsstöd. Den stora styrkan i den här metoden är träffsäkerheten, du vet att du har kompetensen tillgänglig och det är en kandidat du med sannolikhet känner och är trygg att rekommendera vidare. Finns det kanske flera kandidater och deltagare som söker sig mot samma bransch eller med liknande kompetens där du kan starta ett större projekt?

Vilka blir dina prospekt med utgångspunkt från deltagaren?

 

Steg 3: Att Prospektera utifrån
Det egna varumärket

När vi pratar om prospektering kopplat till företag och deltagarnas kompetenser är slutmålet att skapa resultat genom tillsättningar. Att föra samman arbetssökande och arbetsgivare.  Det här perspektivet på prospektering däremot handlar om att vara varumärkesbyggande. Att prospektera utifrån strategi och för att skapa bra marknadsföring.

Vilka företag vill du kunna visa att du samarbetar med? Vilka referens-affärer vill du ha med på din “merit-lista” för att få en chans att landa den där stora affären med drömkunden? Kan ett samarbete med ett företag öppna dörren för en större möjlighet med ett annat? 

 • Välj ut ett antal företag/organisationer.

Att starta samarbeten med vissa företag utan direkt möjlighet till resultatersättning kan exempelvis grunda sig i syftet att locka fler deltagare och ta marknadsandelar. Du vet att anställningen enbart kommer vara i tre månader men det kommer ge en nöjd deltagare och en nöjd kund som kommer vända sig till dig nästa gång då ett behov uppstår. 

 • Läs på om dina utvalda företag, är det ett passande prospekt för dig?

 • Vad är syftet med samarbetet?

 • Ta fram nyckelpersoner och kontaktuppgifter


Vilka blir dina prospekt med utgångspunkt från Det egna varumärket?

 

Övningsuppgift i snabbformat:

Del 1 – Välj utgångspunkt

Vad är syftet med ditt val av prospekt?

Att nå ett företag du vill samarbeta med som kanske kan rekrytera
Att kunna presentera en deltagare 
Att bygga ditt nätverk proaktivt

Del 2 – Ta fram ett prospekt

1. Välj ut ett företag 
2. Läs på om företaget
3. Är det ett passande företag för ditt syfte?
4. Ta fram nyckelpersoner och kontaktuppgifter

Lycka till med uppgiften!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!