Skillpartner utbildningsvideo

Från prospekt till möte – Del 1

Denna utbildningsfilm är inriktad på innebörden av prospektering och hur man kan jobba med att skapa prospekt ur tre olika perspektiv, där alla tre är anpassade för kompetensmatchning. Begreppet prospekt och prospekterimg används då det är en samlingsterm för möjliga idealkunder. Inom komptensmatchning kallar vi det ofta för arbetsgivare, företag eller uppslag.

Tidsåtgång – 23 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!