Hur arbetar vi så att kandidat och arbetsgivare möts under rätt förutsättningar?

Diskussionsuppgift – Matcha som rekryterare 

Introduktion: Hur kan vi i vår roll hjälpa kandidater och arbetsgivare att hitta varandra på en arbetsmarknad där de långtidsarbetslösa hamnar längre ifrån arbetsmarknaden och arbetsgivare inte hittar den kompetens de behöver i sina verksamheter? Vi har möjligheten som rekryteringspartner att utmana och utveckla arbetsgivarnas synsätt på kompetensförsörjning samtidigt som vi kan rusta och coacha kandidater och deltagare till att öka sin anställningsbarhet.

Hur kan du och ni som team stötta och utmana arbetsgivare till att rekrytera hållbart och samtidigt nå den kompetens som inte används på arbetsmarknaden idag? Samtidigt behöver kandidaterna och deltagarna vara anställningsbara. Vad krävs för att att skapa förutsättningar för dessa individer att kunna möta arbetsgivarna i matchningen?

Reflektionsövningen är uppbyggd med fokus från två perspektiv:
Perspektiv – Arbetsgivaren och kravprofilen
Perspektiv – Deltagaren och anställningsbarheten


Syfte och mål: Syftet med övningen är att skapa en dialog och reflektion kring mötet och matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare och hur du och din organisation kan arbeta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.


Genomförande: Övningen utgår från frågeställningar som kan genomföras genom diskussion i grupp, med en kollega, medarbetare eller chef. Man kan även genomföra övningen individuellt som en reflektionsuppgift, alternativt som en kombination av de båda. Att man först på egen hand reflekterar och sedan tar med sina reflektioner och delar dessa tillsammans med arbetsgruppen.


Ont om tid? Att göra något är bättre än att göra inget. Om du upplever det svårt att hitta eller att skapa tiden för diskussionsuppgiften i sin helhet finns en förenklad variant av övningen i slutet av detta kursmaterial.

Steg 1

Genom dialog och skapandet av en kravprofil får vi möjligheten att kartlägga kundens behov och önskemål. Men det ger oss också möjligheten att utmana kunden genom att bidra med vår expertis och skapa alternativa tankesätt kopplat till kompetensförsörjningen. 
 
Reflektera kring följande frågeställningar kopplat till arbetsgivarperspektivet:

Med utgångspunkt från arbetsgivaren och kravprofilen

  • Vilka möjligheter har vi att utmana kunden?

  • Vilka verktyg har vi att tillgå för att stötta kunden? 

  • Vilken information är viktigt att förmedla till kunden?

  • På vilket sätt kan vi bidra att skapa bättre förutsättningar för matchningen och mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande med utgångspunkt från arbetsgivarens sida?   


AdobeStock_414110816

Steg 2

Hur kan vi med utgångspunkt från deltagarnas sida stötta dem att förbereda sig för arbetsmarknaden, utvärdera och presentera sin potential och kompetens samt skapa rätt förväntningar utifrån realistiska yrken och motivationsfaktorer? Hur stöttar vi de individer som vill ut, eller tillbaka ut, på arbetsmarknaden att nå en högre anställningsbarhet?

Reflektera kring följande frågeställningar kopplat till deltagarperspektivet:

Med utgångspunkt från deltagaren och anställningsbarheten

  • Vilka möjligheter har vi att utmana kandidaterna och deltagarna i sina tankesätt kopplat till kompetensförsörjning och anställningsbarhet?

  • Vilka verktyg har vi att tillgå för att stötta kandidaterna och deltagarna? 

  • Vilken information är viktigt att förmedla till kandidaten eller deltagaren?

  • På vilket sätt kan vi bidra att skapa bättre förutsättningar för matchningen och mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande, med utgångspunkt från kandidatens eller deltagarens?

      
Young people hiding faces behind paper sheets with question marks while waiting for job interview indoors

Reflektionsövning i snabbformat:


Del 1 – Utgångspunkt från arbetsgivaren och kravprofilen

Hur kan du med dina kunskaper skapa bättre förutsättningar för matchningen och mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande med utgångspunkt från arbetsgivarens sida? 

När och hur kan du:
Utmana
Underlätta
Utbilda

Del 2 – Utgångspunkt från deltagaren och anställningsbarheten

Hur kan du med dina kunskaper skapa bättre förutsättningar för matchningen och mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande med utgångspunkt från kandidatens/deltagarens sida? 

När och hur kan du:
Utmana
Underlätta
Utbilda

 

Lycka till med uppgiften!

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!