Skillpartner utbildningsvideo

Matcha som rekryterare

Som rekryteringspartner till arbetsgivare kan vi genom vår kompetens och arbetssätt skapa rätt förutsättningar där tillgänglig kompetens och arbetsgivare kan mötas. Hur kan en grundläggande kravprofil kan se ut och vilka viktiga delar behöver man ha med för att kunna hämta in, presentera och tidsplanera uppdrag.

Tidsåtgång – 23 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!