Bygg ett frågebatteri

Diskussionsuppgift – Rusta för företagsmötet

Introduktion: Ett frågebatteri är en samling frågor framtagna med ett syfte. Hur förbereder du ditt frågebatteri inför ditt kundmöte? Vilka är dina grundfrågor som du alltid tar med dig och vilka förbereder du anpassat till vilken kunden är? Har ni inom organisationen förslag på frågor du kan ta del av eller behöver varje nyanställd ta fram sina egna?

Att gemensamt samarbeta och dela med sig av erfarenheter och kunskaper kopplat till olika branscher kan skapa starka frågebatterier mer pricksäkra matchningar ute hos kunder och arbetsgivare.

Syfte och mål: Syftet med diskussionsuppgiften är att reflektera kring och skapa en nulägesbild kring det interna samarbetet med säljförberedelser mot olika branscher och verksamheter. Målet är att tillsammans bygga underlag för framgångsrika frågebatterier och möjliggöra en snabb och professionell förberedelse inför möten när en signal om rekryteringsbehov inkommer.

Genomförande: Övningen består av två delar där vardera del kan genomföras genom diskussion i grupp, med en kollega, medarbetare eller chef. Man kan även genomföra övningen individuellt som en reflektionsuppgift, alternativt som en kombination av de båda. Att man först på egen hand reflekterar och sedan tar med sina reflektioner och delar dessa tillsammans med arbetsgruppen. Efter genomförandet av del ett kan beslut tas om man på något sätt vill begränsa genomförandet av del två genom att välja ut en specifik bransch eller flera, alternativt om man vill dela upp branscherna i gruppen.

Ont om tid? Att göra något är bättre än att göra inget. Om du upplever det svårt att hitta eller att skapa tiden för diskussionsuppgiften i sin helhet finns en förenklad variant av övningen i slutet av detta kursmaterial.

Del 1

I “Rusta för företagsmötet” går vi igenom två modeller kopplat till frågeteknik och försäljningsmetodik, SPIN och DABA.

Reflektera självständigt eller i arbetsgruppen över följande frågor:

  • Hur jobbar ni med förberedelser av möten idag?

  • Använder du eller ni någon samtalsstruktur i mötet med arbetsgivare eller kund? Medvetet eller omedvetet?

  • Hur jobbar ni med frågebatterier idag?

  • Hur skulle ni vilja jobba med frågebatterier?

  • Kan vi tillsammans bidra till varandras kompetens kopplat till olika branscher?

  • Vilka branscher skulle vara aktuella för er att ta fram riktade grundmallar till frågebatterier mot?

  • Hur skulle man kunna dela med sig av sina kunskaper, insikter och frågebatterier kopplat till olika branscher internt inom organisationen?

 

Sammanfatta och lyft dessa reflektioner med en ansvarig, hur tar ni detta till nästa steg?

AdobeStock_414110816

Del 2

Hur förbereder du då ditt frågebatteri inför ditt kundmöte? Vilka är dina grundfrågor som du alltid tar med dig och vilka förbereder du anpassat till vilken kunden är?

När du börjar träna in ett frågebatteri är det bäst att du börjar med några få frågor och bygger på ditt personliga batteriet allt eftersom. Det är självklart helt ok att ha stödanteckningar med under ett möte, men har du en massa uppskrivna frågor finns en risk att du fokuserar mer på frågorna än på vad kunden faktiskt svarar. För att du ska kunna följa med kunden genom samtalet behöver du vara närvarande. Här finns inga genvägar, det är bara att träna, träna och träna.


Arbeta enskilt eller tillsammans för att skapa riktade frågebatterier mot de branscher ni ofta möter för att lättare kunna plocka ut frågor att ha med till dina möten.

  • Vilka branscher skulle ni prioritera att bygga frågebatterier mot?

  • Hur skulle upplägget se ut?

  • Använd era erfarenheter och ta fram frågor för att skapa frågebatterier att utgå från. Bonusfråga: 
Kan det vara aktuellt att intervjua en arbetsgivare för att i samarbete med dom skapa ett frågebatteri? Vad kan det finnas för styrkor eller risker med det?

Young people hiding faces behind paper sheets with question marks while waiting for job interview indoors

Reflektionsövning i snabbformat:


Del 1 – Brancher

VIlka branscher skulle du/ni vilja ha riktade frågebatterier mot?

Har du kompetens och erfarenhet gällande rekrytering kopplat mot dessa branscher eller behöver du/ni samarbeta med någon?

Del 2 – Skapa ett frågebatteri

Välj ut en bransch att bygga ett frågebatteri mot.

Reflektera själv eller samarbeta med en kollega eller arbetsgruppen och skapa ett frågebatteri mot den valda branschen.

 

Lycka till med uppgiften!

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!