Skillpartner utbildningsvideo

Rusta för företagsmötet

Utbildningsfilmen innehåller information om mötets olika delar med ett huvudfokus på behovsanalys och lösningsfasen. Vi berättar om frågeteknik och försäljningsmetodik enligt modellerna DABA och SPIN samt ger tips och råd kring det fysiska VS det digitala mötet. 

Tidsåtgång – 28 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!