Vad innebär din roll?

Övningsuppgift – Sälj inom kompetensmatchning, Del 1

Introduktion: Vår roll inom arbetet med kompetensmatchning kan se väldigt olika ut beroende arbetssätt, bolagets organisation och tidigare erfarenheter. Beroende på vart du arbetar kan din arbetstitel vara handledare, matchare, arbetsmarknadskonsult, jobbmatchare, jobbcoach etc. Oavsett hur ni arbetar inom ert företag och vilken arbetstitel du har så är syftet med verksamheten att hjälpa arbetssökande till en sysselsättning. Det är ett faktum som gäller alla som arbetar inom kompetensmatchning och en gemensam utgångspunkt för alla som arbetar inom området. 

I den här övningen ska du med stöd av en rad frågeställningar genomföra en kartläggning av din vardag i arbetet för att få en bättre förståelse för vilka moment din roll består av i dagsläget. Lägger du större delen av veckan på administration, eller har du hittat en bra balans mellan prospektering, coaching och administration? Hur ser fördelningen ut mellan dina olika arbetsuppgifter, lägger du mer tid på vissa uppgifter än andra och kan du hitta några utvecklingsområden eller möjligheter till omstrukturering för att få en enklare, hållbar och mer målinriktad vardag? 

Syfte och mål: Syftet med övningen är att få en överblicksbild av din arbetsvecka och en fingervisning om hur du i stora drag fördelar din tid under veckan. Detta för att få en ökad förståelse för din egna roll och vilka beståndsdelar denna består av. Målet är att efter kartläggningen ha identifierat utvecklingsområden i din egna roll och en möjlighet för dig att strukturera och effektivisera din arbetsvecka om så önskas. 

Genomförande: Övningen består av tre delar där vardera del görs på egen hand eller tillsammans med en kollega. HItta ett sätt att genomföra övningen som passar dig, avsätt några minuter under dagen eller ta dig en stund i slutet på dagen och skriv ner dina tankar. Ta dig tiden.

Ont om tid? Att göra något är bättre än att göra inget. Om du upplever det svårt att hitta eller att skapa tiden för övningsuppgiften i sin helhet finns en förenklad variant av övningen i slutet av detta kursmaterial.

Steg 1 - Hur ser din arbetsvecka ut?

 

Kartlägg vilka moment en vanlig arbetsvecka består av för dig. Anteckna ner vilka moment som förekommer och hur du fördelar dessa under en vecka. Detta kan exempelvis vara interna möten, samtal med deltagare, företagsmöten, prospektering, föreläsningar, intervjuer, administration etc. 

 

Försök kartlägga momenten och kategorisera dessa så det blir lättare att få en överblick.   

 

Har du något planerat du skjuter framför dig eller prioriterar bort?

 

Steg 2: Hur ser din fördelning ut?

 

Hur mycket tid lägger du på varje moment under en vecka? Räkna ut ungefär hur många timmar du lägger på de olika momenten. Detta bör ge dig en fingervisning om hur fördelningen ser under en vanlig arbetsvecka för dig. 

 

Anteckna ner i fallande rangordning vilket moment du lägger mest tid på under veckan samt vilket du lägger minst tid på. 

 

Steg 3: Reflektera, finns det något du vill ändra på?

 

När du nu har kartlagt en vanlig arbetsvecka för dig och brutit ner den olika moment så får du också en överblicksbild hur du fördelar din tid under en vecka. Detta kan ge dig en fingervisning om hur du prioriterar eller strukturerar din tid men kan givetvis se väldigt olika ut från vecka till vecka. 

 

Reflektera över följande: 

 

Var ligger tyngdpunkten för min roll just nu? Vad lägger jag mest tid på under en vecka? 

 

Fungerar denna fördelning för mig eller skulle jag vilja se till att jag får mer tid över till andra moment? 

 

Vad kan jag göra för att få en annan fördelning? Ex. strukturera om samtal med deltagare eller ändra mitt upplägg kring hur jag jobbar med företagskontakter. 

 

Finns det några återkommande moment under en vecka eller månad jag behöver ta ställning till i min planering?

 

Vad ger mig energi och vad tar energi, kan jag styra mitt arbete för att balansera detta?

 

Har jag identifierat några utvecklingsområden som är nödvändiga för mig att utvecklas i min roll? 

 

Finns någon jag kan diskutera med för att få nya infallsvinklar?

 

Övningsuppgift i snabbformat:

 

 Reflektera över följande: 

  1. Var ligger tyngdpunkten för min roll just nu? Vad lägger jag mest tid på under en vecka? 

 

  1. Fungerar denna fördelning för mig eller skulle jag vilja se att jag får mer tid över till andra moment? 

 

  1. Vad kan jag göra för att få en annan fördelning? Ex. strukturera om samtal med deltagare eller avsätta tid för företagskontakter. 

 

  1. Har jag identifierat några utvecklingsområden som är nödvändiga för mig att utvecklas i min roll? 

 

Lycka till med uppgiften!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!