Skillpartner utbildningsvideo

Sälj inom kompetensmatchning – Del 1

Den första delen är inriktad på innebörden av sälj inom matchning. Vad är det vi konkret säljer och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Tidsåtgång – 23 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!