Sälj inom kompetensmatchning - Del 2

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Sälj. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: Utbildningsmodulen “Sälj inom kompetensmatchning” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Inriktningen mot kompetensmatchning innebär att de exempel som presenteras främst riktar sig mot företag och organisationer som aktivt matchar individer mot arbetsgivare baserat på kompetens och potential. Utbildningen består av två delar med fokus på vad sälj innebär för oss inom matchning och vad vi konkret säljer, hur man kan använda säljverktyg för att skapa hållbara affärer och matchningar och hur man kan hitta sin egen säljprofil och sitt nuläge. Vi lyfter även den viktiga skillnaden mellan att vara en säljare, eller en “krängare”.

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, tips och strategier kring att hitta och utveckla sitt personligt anpassade sätt till coachande försäljning i det dagliga arbetet. Efter genomförd utbildning har man tagit del av kunskaper kring sälj inom matchning kopplat mot deltagaren, arbetsgivare samt internt inom organisationen, samt hur man kan anpassa sina strategier beroende på sin egen säljprofil och sin utgångspunkt som säljare.

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

 

Utbildningsfilm – Sälj inom kompetensmatchning Del 2

Den andra delen är inriktad på konkreta tips och verktyg att använda i kartläggningen av sitt nuläge och utgångsläge som säljare, identifiera din säljprofil och dina styrkor. Här diskuterar vi även den viktiga skillnaden mellan att sälja eller att kränga.

Tidsåtgång – 25 minuter

 

Övningsuppgift – Hitta ditt nuläge

Oavsett tidigare erfarenheter är vi olika som säljare, och man har ofta olika fallenhet mot olika säljprofiler. Öka din kunskap om din säljprofil och ditt nuläge som säljare för att få en ökad kännedom om vilka styrkor och utmaningar just ditt läge kan ge dig.

 

Diskussionsuppgift – Sälja eller kränga

Reflektera på egen hand eller starta en dialog med en kollega eller din arbetsgrupp om hur man i utvecklingen av sin säljande roll kan hitta ett personligt och hållbart arbetssätt där man blir en långsiktig partner till kunden. Vad är skillnaden mellan säljare och krängare och vilka styrkor och utmaningar finns kopplat till vår bransch och roll.

 

 

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “Sälj inom kompetensmatchning” 

Lycka till med utbildningen!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!