Skillpartner utbildningsvideo

Sälj inom kompetensmatchning – Del 2

Den andra delen är inriktad på konkreta tips och verktyg att använda i kartläggningen av sitt nuläge och utgångsläge som säljare, identifiera din säljprofil och dina styrkor. Här diskuterar vi även den viktiga skillnaden mellan att sälja eller att kränga.

Tidsåtgång – 30 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!