Skillpartner utbildningsvideo

Säljande förhållningssätt

Filmen är inriktad på innebörden av förhållningssätt kopplat till sälj, hur man skapar medvetenhet kring vanor och hur man kan jobba med att analysera den egna rollen och arbetssätt för att skapa en hållbar vardag. 

Tidsåtgång – 23 minuter

Information

Du kan pausa pågående utbildning och även gå tillbaka när du vill för att uppdatera dina kunskaper. Använd gärna kapitelförteckningen om det är något särskilt stycke du vill gå tillbaka till och lyssna på igen.

Kapitel

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!