Matcha som rekryterare

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Matchning. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: Utbildningsmodulen “Matcha som rekryterare” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Utbildningen “Matcha som rekryterare” syftar till öka kunskapen och förståelsen om hur vi kan vara delaktiga i att skapa mer långsiktiga och hållbara matchningar under rekryteringsprocesserna. 

Utbildningen är uppbyggd med fokus från två perspektiv:
Perspektiv – Arbetsgivaren och kravprofilen
Perspektiv – Deltagaren och anställningsbarheten

Modulen ger information om hur du i ditt uppdrag kan stötta arbetsgivare i att uttrycka och utmana sina upplevda behov kopplat till kompetensprofilen så att du på ett professionellt sätt kan stötta kunden till att nå en bredare kandidatgrupp. Den berör även vikten av att analysera och jobba med att skapa en tydlighet kring kandidaten och deltagarens kompetensprofil och anställningsbarhet.

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, tips och strategier kring hur du med arbetsgivare och kollegor kan skapa tydliga och hållbara kravprofiler och kompetensprofiler tillsammans med arbetsgivare och kandidater. Målet är att skapa ökade förutsättningar för hållbara matchningar med ett huvudfokus kring kandidater som riskerar att hamna i, eller som befinner sig i långtidsarbetslöshet.

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

Utbildningsfilm – Matcha som rekryterare

Som rekryteringspartner till arbetsgivare kan vi genom vår kompetens och arbetssätt skapa rätt förutsättningar där tillgänglig kompetens och arbetsgivare kan mötas. Hur kan en grundläggande kravprofil kan se ut och vilka viktiga delar behöver man ha med för att kunna hämta in, presentera och tidsplanera uppdrag. Tidsåtgång – 20 minuter

Övningsuppgift – Utmana kunden Arbeta självständigt eller tillsammans med en kollega för att med kravprofilen som verktyg skapa en dialog med arbetsgivare där du får möjlighet att utmana och utveckla dem i deras allmänna syn angående kompetens och potential. Här finns även utrymme att undersöka vilka alternativ deras arbetsplats skulle kunna erbjuda för arbetssökande med olika förutsättningar. Avsätt tid eller kombinera övningen med det dagliga arbetet.

Diskussionsuppgift – Hur arbetar vi för att kandidat och arbetsgivare ska mötas under rätt förutsättningar
Avsätt tid med en kollega eller arbetsgruppen för att diskutera hur man internt jobbar med att stötta och utmana arbetsgivare till att rekrytera hållbart och samtidigt nå den kompetens som inte används på arbetsmarknaden idag? Samtidigt behöver även kandidaterna och deltagarna vara anställningsbara. Vad krävs för att att skapa förutsättningar för dessa individer att kunna möta arbetsgivarna i matchningen?

Extramaterial 
Förslag på kravprofil 
Förslag på kompetensprofil

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “Matcha som rekryterare” 

Lycka till med utbildningen!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!