Sälj inom kompetensmatchning Del 1

Arvid Weiss Ej slutförd
Utbildningsmodulen “Sälj inom kompetensmatchning” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Utbildningen består av två delar med fokus på vad sälj innebär för oss inom matchning och vad vi konkret säljer, hur man kan använda säljverktyg för att skapa hållbara affärer och matchningar och hur man kan hitta sin egen säljprofil och sitt nuläge.

Delmoment

  • Introduktion
  • Utbildningsfilm
  • Övningsuppgift
  • Diskussionsuppgift
  • Avslutning

Sälj inom kompetensmatchning - Del 1

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Sälj. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: Utbildningsmodulen “Sälj inom kompetensmatchning” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Inriktningen mot kompetensmatchning innebär att de exempel som presenteras främst riktar sig mot företag och organisationer som aktivt matchar individer mot arbetsgivare baserat på kompetens och potential. 

Utbildningen består av två delar med fokus på vad sälj innebär för oss inom matchning och vad vi konkret säljer, hur man kan använda säljverktyg för att skapa hållbara affärer och matchningar och hur man kan hitta sin egen säljprofil och sitt nuläge. Vi lyfter även den viktiga skillnaden mellan att vara en säljare, eller en “krängare”.

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, tips och strategier kring att hitta och utveckla sitt personligt anpassade sätt till coachande försäljning i det dagliga arbetet. Efter genomförd utbildning har man tagit del av kunskaper kring sälj inom matchning kopplat mot deltagaren, arbetsgivare samt internt inom organisationen, samt hur man kan anpassa sina strategier beroende på sin egen säljprofil och sin utgångspunkt som säljare.

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

Utbildningsfilm – Sälj inom kompetensmatchning Del 1

Den första delen är inriktad på innebörden av sälj inom matchning. Vad är det vi konkret säljer och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Tidsåtgång – 23 minuter

 

Övningsuppgift – Vad innebär din roll?

Arbeta självständigt för att reflektera kring och kartlägga din arbetsroll. Våra dagar kan variera och vi stöttar arbetssökande och arbetsgivare i både högt och lågt. Vad innebär din roll i praktiken och hur skulle den kunna utvecklas. Avsätt tid eller kombinera övningen med det dagliga arbetet.

 

Diskussionsuppgift – Vad är det vi säljer?

Avsätt tid med en kollega eller arbetsgruppen för att diskutera vad ni internt inom organisationen konkret säljer, hur ni säljer det och på vilket sätt det ska hjälpa arbetsgivare och arbetssökande. Ett tydligt erbjudande till arbetsgivare och organisationer hjälper dig och din organisation att öka resultaten och samarbetet.

 

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “Sälj inom kompetensmatchning” 

Lycka till med utbildningen!