Från prospekt till möte Del 2

Jenny Hultman Ej slutförd
Utbildningsmodulen “Från prospekt till möte” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Utbildningen består av två delar med fokus på prospektering av kundkontakter och hur man på ett personligt anpassat sätt kan ta sig från prospektering-fasen till konkreta bokade möten.

Delmoment

  • Introduktion
  • Utbildningsfilm
  • Övningsuppgift
  • Diskussionsuppgift
  • Avslutning

Från prospekt till möte - Del 2

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Sälj. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: Utbildningsmodulen “Från prospekt till möte” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchning. Begreppet prospektering syftar till att ta fram och kartlägga potentiella idealkunder. Utbildningen består av två delar med fokus på  prospektering av kundkontakter och hur man på ett personligt anpassat sätt kan ta sig från prospektering-fasen till konkreta bokade möten.

Att sälja inom matchning handlar om att hitta hållbara matchningar och att lyssna till behov, både hos arbetsgivare och arbetssökande. Ett bokat möte är ett viktigt steg på vägen till att ta reda på behoven som du kan hjälpa till att lösa!

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, tips och strategier kring kundbearbetning och hantering av arbetsgivarkontakter. Efter genomförd utbildning har man tagit del av kunskaper kring innebörden av prospektering av möjliga kunder samt hur man kan anpassa sina strategier beroende på olika utgångspunkter.

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

Utbildningsfilm – Från prospekt till möte Del 2

Den andra delen är inriktad på konkreta tips och verktyg att använda i den aktiva kontakten och bokningen av mötet. Det interna samarbetet har en viktig roll med sambesök som verktyg.
Tidsåtgång – 25 minuter

Övningsuppgift – Boka ett sambesök

Boka tillsammans med en kollega ett besök hos ett nytt eller gammalt prospekt för att genomföra ett gemensamt kundmöte. Avsätt tid eller kombinera övningen med det dagliga arbetet.

 

Diskussionsuppgift – Du och deltagaren

Avsätt tid med en kollega eller arbetsgruppen för att diskutera hur man bäst kan arbeta tillsammans med deltagare för att de ska bli en aktiv del i prospekteringen.

 

Extramaterial 

Exempel på “talstolpar”.

 

 

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “Från prospekt till möte Del 2” 

Lycka till med utbildningen och ditt prospekterande!