Säljande förhållningssätt

Välkommen till en av Skillpartners utbildningsmoduler inom Sälj. Flexibla utbildningslösningar utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten.

Introduktion: Utbildningsmodulen “Säljande förhållningssätt” är en utbildningsmodul med inriktning sälj inom matchningsverksamheter med fokus på förhållningssätt. Begreppet förhållningssätt används ofta när man pratar om en inställning och attityd till något, en persons “varande” i olika situationer. Verktygen och innehållet i utbildningen fokuserar mot hur man kan jobba för att utveckla eller skapa ett säljande förhållningssätt i sitt dagliga arbete anpassat efter dig som individ. 

I utbildningen tar vi upp vad ett säljande förhållningssätt innebär i praktiken, hur man kan reflektera kring den egna rollen och analysera vanor och eventuella ovanor. Att hitta sin egna vardag med ett säljande förhållningssätt och en balans som blir hållbar i längden.

Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge konkreta verktyg, tips och strategier kring att analysera den egna rollen och att skapa eller utveckla ett hållbart arbetssätt med ett gynnsamt förhållningssätt kring sälj.  Efter genomförd utbildning har man tagit del av kunskaper kring hur man skapar och påverkar vanor för att skapa en vardag med ett naturligt säljande förhållningssätt.

Anpassning: Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg  som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.

Innehåll

Utbildningsfilm – Säljande förhållningssätt

FIlmen är inriktad på innebörden av förhållningssätt kopplat till sälj, hur man skapar medvetenhet kring vanor och hur man kan jobba med att analysera den egna rollen och arbetssätt för att skapa en hållbar vardag.
Tidsåtgång – 23 minuter

 

Övningsuppgift – Min roll och mina vanor

Arbeta självständigt eller tillsammans med en kollega för att kartlägga din vardag kopplat till sälj och reflektera kring hur dina vanor hjälper eller stjälper dig. Avsätt tid och kombinera övningen med det dagliga arbetet.

 

Diskussionsuppgift – Ett säljande förhållningssätt

Avsätt tid med en kollega eller arbetsgruppen för att diskutera hur man internt jobbar med att skapa förutsättningar för att naturligt och hållbart jobba med sälj.

 

Extramaterial 

Lathund – Att skapa eller bryta en vana.

 

 

Frågor och feedback
Vänligen kontakta aktuell kontaktperson på Skillpartner vid frågor eller funderingar kopplat till utbildningen och de verktyg som erbjuds. Vi välkomnar feedback, dela gärna med dig!

Utbildningsmaterial

Här finns tillgång till samtligt kursmaterial i filformat:

  

Du är nu redo att starta “Säljande förhållningssätt” 

Lycka till med utbildningen!

 

Grattis!

Bra jobbat
Du har klarat delmomentet!

Imponerande! Du har genomfört utbildningen och fått samtliga rätt på valideringstestet!